Úřední deska

Vydáno Dokument Vydal
7/22/2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Obecní úřad Horní Poříčí
7/9/2024
Záměr prodeje majetku obce
Obecní úřad Horní Poříčí
6/27/2024
Veřejná vyhláška
Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování
6/25/2024
Veřejná vyhláška
Krajský úřad JMK
6/18/2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO TS Malá Haná
DSO Technické služby Malá Haná
6/14/2024
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Krajský úřad JMK
6/12/2024
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2023
EKO - KOM
6/12/2024
Výzva k podání žádostí o nájem obecního bytu
Obecní úřad Horní Poříčí
6/10/2024
Výsledky hlasování ve volbách do EP v obci Horní Poříčí
Obecní úřad Horní Poříčí
6/4/2024
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Hejtman JMK
5/29/2024
Návrh závěrečného účtu DSO TS Malá Haná
DSO Technické služby Malá Haná
5/29/2024
Návrh závěrečného účtu mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
5/28/2024
Svolání zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
5/23/2024
Oznámení o době a místě
Obecní úřad Horní Poříčí
5/21/2024
Informace k výskytu afrického moru prasat v ČR
Krajská veterinární správa JMK
5/21/2024
Nohejbalový turnaj
Obecní úřad Horní Poříčí
5/17/2024
Návrh opatření obecné povahy
Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí
5/15/2024
Návrh závěrečného účtu obce Horní Poříčí za rok 2023
Obecní úřad Horní Poříčí
5/2/2024
Rozpočtové opatření č.2/2024
Obecní úřad Horní Poříčí
4/30/2024
Veřejná vyhláška
Obecní úřad Horní Poříčí
4/28/2024
Jmenování zapisovatele OVK
Obecní úřad Horní Poříčí
4/28/2024
Záměr pronájmu nebo výpůjčky
Obecní úřad Horní Poříčí
4/25/2024
Pozvánka na akce kulturního výboru
Obecní úřad Horní Poříčí
4/23/2024
Oznámení o počtu a sídle
Obecní úřad Horní Poříčí
4/16/2024
Pomoc dětem nabízku
Oblastní charita Blansko
4/15/2024
Ukliďme Česko
Obecní úřad Horní Poříčí
4/15/2024
Veřejná vyhláška
Obecní úřad Horní Poříčí
4/8/2024
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Obecní úřad Horní Poříčí
3/26/2024
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu jaro 2024
Obecní úřad Horní Poříčí
3/26/2024
Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje"
Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí
3/12/2024
Opatření obecné povahy-kormorán
Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí
3/11/2024
Zápis dětí do MŠ Prostřední Poříčí
Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace
2/29/2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024
Obecní úřad Horní Poříčí
2/29/2024
Rozhodnutí - povolení výjimky
Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí
2/28/2024
Pozvánka na den otevřených dveří
Základní škola Vítějeves
2/27/2024
Svolání zasedání zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
2/23/2024
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí
2/21/2024
Příměstský tábor Letovice
Nezisková organizace Veselá věda
2/7/2024
Poděkování Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Blansko
2/6/2024
Divadelní představení ve Křetíně
Obec Křetín
2/5/2024
Občasník senátorky Vítkové
Senátorka Jaromíra Vítková
2/5/2024
Plánované kulturní akce v roce 2024
Obecní úřad Horní Poříčí
1/30/2024
Masopustní průvod
Obecní úřad Horní Poříčí
1/24/2024
Pozvánka na setkání s ministrem dopravy Martinem Kupkou
Senátorka Jaromíra Vítková
1/24/2024
Návrh opatření obecné povahy
Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí
1/23/2024
Záměr prodeje majetku obce
Obecní úřad Horní Poříčí
1/12/2024
Rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu
Finanční úřad
1/11/2024
Rozpočtové opatření 11/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
1/3/2024
Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 2024
Obecní úřad Horní Poříčí
12/28/2023
Dopis ministra vnitra ČR
Ministerstvo vnitra
12/23/2023
Žádost o omezení používání zábavní pyrotechniky
Obecní úřad Horní Poříčí
12/20/2023
Opatření obecné povahy
Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí
12/12/2023
Svolání zasedání 9/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
12/8/2023
Rozpočtové opatření č. 10/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
12/5/2023
Návrh rozpočtu obce Horní Poříčí na rok 2024
Obecní úřad Horní Poříčí
11/30/2023
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy
11/29/2023
Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
11/28/2023
Vánoční jarmark v Bohuňově
Obec Bohuňov
11/28/2023
Výstava betlémů v Bohuňově
Obec Bohuňov
11/22/2023
Návrh rozpočtu Mikroregionu Letovicko na rok 2024
Mikroregion Letovicko
11/22/2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Letovicko 2025-2026
Mikroregion Letovicko
11/21/2023
Adventní akce
Kulturní výbor Horní Poříčí
11/16/2023
Předvánoční jarmark
SDH Prostřední Poříčí
11/16/2023
Prezentace z členské schůze DSO TS Malá Haná listopad 2023
DSO Technické služby Malá Haná
11/16/2023
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
EG.D
11/15/2023
Dražební vyhláška nemovitosti
soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová
11/15/2023
Občasník senátorky Jaromíry Vítkové
Senátorka Jaromíra Vítková
11/15/2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů
DSO Technické sužby Malá Haná
11/10/2023
Varování před podvodnými SMS
MPSV
11/8/2023
Rozpočtové opatření č.9/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
11/7/2023
Oznámení o zveřejnění právního předpisu OZV odpady
Ministerstvo vnitra
11/7/2023
Oznámení o zveřejnění právního předpisu OZV psi
Ministerstvo vnitra
11/2/2023
Rohlík.cz
Rohlík.cz
11/2/2023
Odstraňování a ořez dřevin
EG.D
11/1/2023
Opatření obecné povahy
Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí
10/31/2023
Předadventní dílničky
Dům přírody Moravský kras
10/31/2023
Rockový festival
Obec Bohuňov
10/26/2023
Návrh rozpočtu na rok 2024
DSO Technické sužby Malá Haná
10/26/2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2028
DSO Technické sužby Malá Haná
10/20/2023
Strašidelné tvoření
Obecní úřad Horní Poříčí
10/17/2023
Svolání zasedání 8/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
10/10/2023
Kavárna v knihovně
Obecní úřad Horní Poříčí
10/9/2023
Svoz velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Horní Poříčí
10/3/2023
Rozpočtové opatření 8/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
10/2/2023
Upozornění
DSO Technické služby Malá Haná
9/27/2023
Pozvánka na výstavu obrazů
Obec Křetín
9/26/2023
Prodej palivového dřeva
Dřevo Habrovany
9/25/2023
Svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad Horní Poříčí
9/22/2023
950 let Olešnice a Svatováclavský jarmark
Město Olešnice
9/19/2023
ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
Český statistický úřad
8/31/2023
Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje
Krajský úřad JMK
8/31/2023
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
MÚ Boskovice, Odbor dopravy
8/24/2023
Rozpočtové opatření č. 7/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
8/24/2023
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
8/24/2023
Svolání zasedání 7/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
8/22/2023
Záměr prodeje majetku obce
Obecní úřad Horní Poříčí
8/22/2023
Rescue camp
OSH Hodonín
8/14/2023
Prodej stavebních pozemků
Město Velké Opatovice
8/14/2023
Prodej kuřic
Svoboda Lučice
8/14/2023
Svolání zasedání 6/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
8/14/2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
EG.D
8/14/2023
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2023
Krajský úřad JMK
7/25/2023
Prodej štípaného dřeva
Společnost dřevo Habrovany
7/25/2023
Žádost o podporu v soutěži
Obec Sulíkov
7/12/2023
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2023
Hejtman JMK
7/11/2023
Rozpočtové opatření č. 6/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
7/11/2023
Pozvánka na přátelské posezení
Myslivci z Horního Poříčí
6/29/2023
V týdnu od 3. do 7.7. nebudou úřední hodiny na pokladně obecního úřadu!!!
Obecní úřad Horní Poříčí
6/21/2023
Rozšíření klientského servisu VZP
VZP
6/21/2023
Pozvánka na dětské odpoledne
Obecní úřad Horní Poříčí
6/20/2023
Svolání zasedání 5/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
6/19/2023
Výběrové řízení na pozici učitele- učitelky
Obec Sulíkov
6/16/2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
6/15/2023
Pozvánka na myslivecké odpoledne
Myslivci ze Křetína
6/13/2023
Změny v systému ubytování osob s dočasnou ochranou
Ministerstvo vnitra
6/9/2023
Návrh závěrečného účtu obce Horní Poříčí za rok 2022
Obecní úřad Horní Poříčí
6/1/2023
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
5/26/2023
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
5/24/2023
Dopis ministra životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
5/23/2023
Záměr prodeje
Obecní úřad Horní Poříčí
5/17/2023
Pozor! Změna termínu přednášky
Muzeum regionu Boskovicka
5/12/2023
Svolání zasedání 4/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
5/11/2023
Promítání dokumentárního filmu "Jak jsem se stala partizánkou"
Muzeum romské kultury
5/10/2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
5/9/2023
Divadelní představení 13.5.2023 ve Křetíně
Javornický ochotnický spolek
5/9/2023
Nohejbalový turnaj 17.6.2023 Horní Poříčí
Obecní úřad Horní Poříčí
5/5/2023
Záměr pronájmu nebo výpůjčky
Obecní úřad Horní Poříčí
5/4/2023
Pozvánka na oslavu svátku sv. Floriána a oslavu osvobození
Hasiči Horní Poříčí
5/3/2023
Návrh závěrečného účtu DSO Technické služby Malá Haná
DSO Technické služby Malá Haná
4/28/2023
Záměr výpůjčky pohostinství na výletišti
Obecní úřad Horní Poříčí
4/26/2023
Pozvánka na fotbalové utkání svobodní x ženatí
Obecní úřad Horní Poříčí
4/24/2023
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2023
Finanční úřad
4/21/2023
Od pátku 28.4. bude před budovou obecního úřadu umístěn kontejner na velkoobjemový odpad
Obecní úřad Horní Poříčí
4/21/2023
Svolání zasedání 3/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
4/6/2023
Ukliďme Horní Poříčí
Obecní úřad Horní Poříčí
4/6/2023
Svolání zasedání 2/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
4/5/2023
Rozpočtové opatření 3/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
3/30/2023
Velikonoční tvoření
Obecní úřad Horní Poříčí
3/20/2023
Ukliďme Česko - Bohuňov
Obec Bohuňov
3/16/2023
Záměr pronájmu pohostinství
Obecní úřad Horní Poříčí
3/16/2023
V obci Křetín byl nalezen pes
Obecní úřad Horní Poříčí
3/7/2023
Zápis děti do MŠ Prostřední Poříčí
Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace
3/2/2023
Rozpočtové opatření 2/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
2/28/2023
Informace o odpadovém hospodářství obce za rok 2022
Obecní úřad Horní Poříčí
2/24/2023
Svolání zasedání 1/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
2/17/2023
Rozpočtové opatření 1/2023
Obecní úřad Horní Poříčí
2/9/2023
Tříkrálová sbírka - poděkování
Oblastní charita Blansko
1/27/2023
Výsledky voleb ve volebním okrsku Horní Poříčí
Obecní úřad Horní Poříčí
1/27/2023
Nařízení státní veterinární správy
Státní veterinární správa
1/25/2023
Výběrové řízení na úředníka a účetní obce
Obec Prostřední Poříčí
1/16/2023
Nabídka palivového dřeva
Dřevo Habrovany
1/5/2023
Rozpočtové opatření č. 11/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
1/3/2023
Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 2023
Obecní úřad Horní Poříčí
1/3/2023
Telefonní čísla k nahlášení volby do zvláštní přenosné schránky v případě onemocnění COVID-19
Obecní úřad Horní Poříčí
12/22/2022
Umístění volebního stanoviště v okrese Blansko
Obecní úřad Horní Poříčí
12/19/2022
Nařízení státní veterinární správy
Státní veterinární správa
12/19/2022
Sčítací list drůbeže
Státní veterinární správa
12/15/2022
Nová zelená úsporám light
Obecní úřad Horní Poříčí
12/15/2022
Daň z nemovitých věcí
Finanční úřad
12/15/2022
Doprovodné akce k Tříkrálově sbírce
Oblastní charita Blansko
12/12/2022
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Obecní úřad Horní Poříčí
12/8/2022
Svolání 8. zasedání obecního zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
12/8/2022
Rozpočtové opatření č.10/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
12/6/2022
Tříkrálová sbírka 2023
Oblastní charita Blansko
12/3/2022
Jmenování zapisovatele
Obecní úřad Horní Poříčí
11/29/2022
Valná hromada
Honební společenstvo Prostřední Poříčí
11/29/2022
Valná Hromada
Mikroregion Letovicko
11/28/2022
Návrh rozpočtu obce Horní Poříčí na rok 2023 (rozpis rozpočtu na položky)
Obecní úřad Horní Poříčí
11/28/2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Letovicko na roky 2024 - 2025
Mikroregion Letovicko
11/28/2022
Návrh rozpočtu Mikroregionu Letovicko na rok 2023
Mikroregion Letovicko
11/23/2022
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby 13. a 14. ledna 2023
Obecní úřad Horní Poříčí
11/16/2022
Svolání zasedání 7/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
11/10/2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Obecní úřad Horní Poříčí
11/8/2022
Odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
EG.D
11/8/2022
Pozvánka na schůzi DSO Technické služby Malá Haná
DSO Technické sužby Malá Haná
11/8/2022
dTest: Nízký a vysoký tarif elektřiny aneb jak platit za elektřinu méně
dTest
11/4/2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství
11/3/2022
Rozpočtové opatření 9/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
10/24/2022
Návrh rozpočtu DSO TSMH na rok 2023
DSO Technické sužby Malá Haná
10/19/2022
Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
10/11/2022
Svolání ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
10/11/2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
9/26/2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
MÚ Letovice
9/13/2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
9/13/2022
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecní úřad Horní Poříčí
9/2/2022
Oznámení o době a místě konání voleb
Obecní úřad Horní Poříčí
9/2/2022
Ukončení aktualizace BPEJ na pozemku p.č.143/56 v k.ú. Horní Poříčí
Státní pozemkový úřad
8/31/2022
Svolání zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
8/24/2022
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
8/23/2022
Záměr prodeje
Obecní úřad Horní Poříčí
8/19/2022
Vyjednání 4pruhu v úseku Svitávka-Staré Město
Ing. Jaromíra Vítková – senátorka
8/18/2022
Svolání zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
8/15/2022
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků – k.ú. Prostřední Poříčí
Státní pozemkový úřad
8/12/2022
Rozpočtové opatření 6/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
8/8/2022
Volby – jmenování zaposovatele
Obecní úřad Horní Poříčí
8/8/2022
Volby – oznámení o počtu a sídle
Obecní úřad Horní Poříčí
7/22/2022
Svolání zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
7/20/2022
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Obecní úřad Horní Poříčí
7/11/2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
7/7/2022
Záměr prodeje
Obecní úřad Horní Poříčí
7/7/2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů
Mikroregion Letovicko
6/23/2022
Výběrové řízení – obchod
Obecní úřad Lazinov
6/16/2022
Oznámení o vyložení návrhu změněné mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek
Státní pozemkový úřad
6/13/2022
Veřejná vyhláška – Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP
MÚ Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování
6/13/2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů
DSO Technické služby Malá Haná
6/13/2022
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Prostřední Poříčí, p.o.
6/7/2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
6/6/2022
Svolání zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
6/2/2022
Občasník senátorky Jaromíry Vítkové
Senátorka Jaromíra Vítková
5/31/2022
Příloha k návrhu závěrečného účtu za rok 2021
Mikroregion Letovicko
5/31/2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Mikroregion Letovicko
5/26/2022
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
5/26/2022
Seminář „Jak na úsporné bydlení“
Obec Vísky
5/25/2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Obecní úřad Horní Poříčí
5/25/2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Poříčí za rok 2021
Obecní úřad Horní Poříčí
5/25/2022
Rozvaha 12/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
5/25/2022
Příloha 12/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
5/25/2022
Výkaz zisku a ztráty 12-2021
Obecní úřad Horní Poříčí
5/25/2022
FIN 2-12
Obecní úřad Horní Poříčí
5/25/2022
Zahájení aktualizace BPEJ
Státní pozemkový úřad
5/20/2022
Pozvánka na seminář „Jak na úsporné bydlení“
MAS Partnerství venkova, z.s.
5/20/2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO TS Malá Haná za rok 2021
DSO TS Malá Haná
5/20/2022
Návrh závěrečného účtu DSO TS Malá Haná za rok 2021
DSO TS Malá Haná
5/20/2022
Informace o počtu členů
Obecní úřad Horní Poříčí
5/10/2022
Svolání zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
5/6/2022
Rozpočtové opatření 3/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
4/25/2022
Možnost čerpání dotace na výsadbu listnatých stromů
Obecní úřad Horní Poříčí
4/22/2022
Muzikál Drak aneb jak Žužličtí k rozumu (ne)přišli
Jasinovské divadýlko
4/22/2022
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022
Finanční úřad pro JMK
4/22/2022
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Finanční úřad pro JMK
4/22/2022
Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro JMK
4/22/2022
Občasník senátorky Jaromíry Vítkové
Senátorka Jaromíra Vítková
4/20/2022
Zápis dětí do MŠ Prostřední Poříčí
MŠ Prostřední Poříčí, p.o.
4/7/2022
Rozpočtové opatření 2/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
4/1/2022
Sběr železného šrotu
SDH
4/1/2022
Svoz velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Horní Poříčí
3/25/2022
Svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad Horní Poříčí
3/25/2022
Informace k podání přiznání k dani z příjmů
Finanční úřad
3/24/2022
Záměr prodeje majetku obce
Obecní úřad Horní Poříčí
3/21/2022
Zrušovací OZV
Obecní úřad Horní Poříčí
3/17/2022
Záměr prodeje majetku obce
Obecní úřad Horní Poříčí
3/15/2022
Informace k odpadovému hospodářství za rok 2021
Obecní úřad Horní Poříčí
3/11/2022
Svolání zasedání 1/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
3/10/2022
Sbírka humanitární pomoci
Oblastní charita Blansko
3/10/2022
Rozpočtové opatření 1/2022
Obecní úřad Horní Poříčí
2/21/2022
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2/4/2022
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Městská správa sociálních služeb Boskovice, p. o.
2/2/2022
Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Blansko
2/2/2022
Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe
Ministerstvo zemědělství
2/2/2022
Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Odry
Ministerstvo zemědělství
2/2/2022
Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Dunaje
Ministerstvo zemědělství
1/25/2022
Rozpočtové opatření 12/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
1/12/2022
Brigáda
Památník holokaustu romů a sinuitů na moravě
1/5/2022
Dodatek ke smlouvě TSMH
OÚ+TSMH
1/5/2022
Rozpočtové opatření 11/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
12/29/2021
Nechoďte-volejte-podejte
Finanční úřad
12/20/2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2025
Obecní úřad Horní Poříčí
12/20/2021
Schválený rozpočet obce na rok 2022
Obecní úřad Horní Poříčí
12/9/2021
Svolání zasedání 9/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
12/8/2021
Tříkrálová sbírka 2022 – informace
Charita Blansko
12/7/2021
Rozpočtové opatření 10/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
12/7/2021
Upozornění vlastníkům – ořez a odstranění dřevin
EG.D
12/2/2021
Změny v IDS JMK od 12.12.2021 – výluka Blansko – Brno
KORDIS
11/30/2021
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu
Mikroregion Letovicko
11/30/2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024
Mikroregion Letovicko
11/30/2021
Návrh rozpočtu na rok 2022
Mikroregion Letovicko
11/29/2021
Sbírka zákonů 196/2021
Ministerstvo vnitra
11/29/2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Obecní úřad Horní Poříčí
11/29/2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2025
Obecní úřad Horní Poříčí
11/29/2021
Sbírka zákonů 194/2021
Ministerstvo vnitra
11/25/2021
Nařízení státní veterinární správy
Ústřední veterinární správa
11/16/2021
Pozvánka na předvánoční jarmark
Obec Prostřední Poříčí
11/16/2021
Návrh rozpočtu na rok 2022
TS Malá Haná
11/16/2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2025
TS Malá Haná
11/12/2021
Výběrové řízení na obsazení pozice účetní
Obec Vítějeves
11/10/2021
Svolání zasedání zastupitelstva 8/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
11/9/2021
Topenářský servis
Topenářský servis
11/9/2021
Máte platit neúnosné zálohy za energie?
Oblastní charita Blansko
11/4/2021
Rozpočtové opatření 9/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
10/27/2021
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecní úřad Horní Poříčí
10/26/2021
Oslavy vzniku Československa
Kulturní zařízení města Boskovice, Muzeum regionu Boskovicka, Město Boskovice
10/26/2021
Středověké a raně novověké meče – přednáška
Muzeum regionu Boskovicka
10/19/2021
Svolání zasedání 7/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
10/11/2021
Rozpočtové opatření 8/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
10/9/2021
Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8.-9.10.2021 v obci Horní Poříčí
Obecní úřad Horní Poříčí
9/29/2021
Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Prostřední Poříčí
MÚ Boskovice
9/24/2021
Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Horní Poříčí
MÚ Boskovice
9/23/2021
Oznámení o době a místě konání voleb
Obecní úřad Horní Poříčí
9/17/2021
Č.P. pro která budou v pondělí 20.9. připraveny k výdeji nádoby na tříděný odpad 8-13 a 17-19 hodin
Obecní úřad Horní Poříčí
9/15/2021
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství
9/14/2021
Dětské sportovní odpoledne
Obecní úřad Horní Poříčí
9/14/2021
Informace o odpadech za rok 2020
Obecní úřad Horní Poříčí
9/3/2021
Infoleták k třídění odpadů
Obecní úřad Horní Poříčí
8/28/2021
Jmenování zapisovatele OVK
Obecní úřad Horní Poříčí
8/24/2021
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
Obecní úřad Horní Poříčí
8/13/2021
Rozpočtové opatření č.7/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
8/11/2021
Svolání zasedání zastupitelstva obce 6/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
8/11/2021
Oznámení – veřejné projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Vítějeves
MÚ Svitavy
8/9/2021
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Obecní úřad Horní Poříčí
7/22/2021
Projekt OUTPLACEMENT
Úřad práce
7/22/2021
Ztratila se fena
Psí detektiv
7/16/2021
Svolání zasedání 5/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
7/16/2021
Rozpočtové opatření č.6/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
7/16/2021
Rozpočtové opatření č.5/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
7/12/2021
Transparentní účty pro zaslání finančních darů obcím postiženým vichřicí v červnu 2021
Obecní úřad Horní Poříčí
6/21/2021
oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
6/21/2021
Svolání zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
6/16/2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Technické služby Malá Haná
6/7/2021
Rozpočtové opatření č.4/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
6/1/2021
Covid -Co platí pro občany od 31.5.2021
www.covid.gov.cz
5/28/2021
Veřejná vyhláška Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství
5/28/2021
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Ministerstvo zemědělství
5/28/2021
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Ministerstvo zemědělství
5/28/2021
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Ministerstvo zemědělství
5/28/2021
Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
Ministerstvo zemědělství
5/24/2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
Obecní úřad Horní Poříčí
5/24/2021
Příloha č. 1-Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2020
Obecní úřad Horní Poříčí
5/24/2021
Příloha č. 2-Rozvaha
Obecní úřad Horní Poříčí
5/24/2021
Příloha č. 3-Příloha
Obecní úřad Horní Poříčí
5/24/2021
Příloha č. 4-Výkaz zisku a ztráty
Obecní úřad Horní Poříčí
5/24/2021
Příloha č. 5-FIN2-12M
Obecní úřad Horní Poříčí
5/20/2021
Registrační leták-Mobilní rozhlas
Obecní úřad Horní Poříčí
5/20/2021
Mobilní rozhlas
Obecní úřad Horní Poříčí
5/19/2021
Svolání zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
5/14/2021
Pozvánka na členskou schůzi
Dobrovolný svazek Technické služby Malá Haná
5/11/2021
Rozpočtové opatření 3/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
5/7/2021
Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu
Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí
5/4/2021
Návrh závěrečného účtu TS MH
Technické služby Malá Haná
5/4/2021
Příloha návrhu závěrečného účtu TS MH
Technické služby Malá Haná
5/3/2021
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
4/28/2021
Návrh závěrečného účtu ML
Mikroregion Letovicko
4/28/2021
Příloha návrhu závěrečného účtu ML
Mikroregion Letovicko
4/22/2021
Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro JMK
4/22/2021
Co patří do velkoobjemových odpadů
Obecní úřad Horní Poříčí
4/21/2021
Zápis dětí do MŠ Prostřední Poříčí
MŠ Prostřední Poříčí, příspěvková organizace
4/21/2021
Jarní sběr železného šrotu
SDH Horní Poříčí
4/15/2021
Anketní lístek
Obecní úřad Horní Poříčí
4/14/2021
Záměr prodeje pozemku
Obecní úřad Horní Poříčí
4/13/2021
Nebezpečný odpad
Obecní úřad Horní Poříčí
4/13/2021
Formulář žádosti o nájem obecního bytu
Obecní úřad Horní Poříčí
4/13/2021
Výzva k podání žádostí o nájem obecního bytu
Obecní úřad Horní Poříčí
4/13/2021
Sčítání 2021
Český statistický úřad
4/8/2021
Rozpočtové opatření č.2/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
4/7/2021
Mimořádné opatření Poskytovatelé zdravotních služeb a lůžkové péče od 7.4.2021
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2021
Hromadná vakcinace psů
MVDr. Luděk Voráč
4/7/2021
Mimořádné opatření Testování zaměstnanců ve školách od 12.4.2021
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2021
Mimořádné opatření Testování žáků ve školách od 12.4.2021
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2021
Mimořádné opatření Testování u přijímacích zkoušek od 26.4.2021
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2021
Mimořádné opatření Sociální služby-vycházky od 12.4.2021
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2021
Mimořádné opatření Školy-první fáze rozvolnění od 12.4.2021
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2021
Mimořádné opatření Omezení obchodu a služeb od 12.4.2021
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2021
Mimořádné opatření Ochrana dýchacích cest od 12.4.2021
Ministerstvo zdravotnictví
4/6/2021
Zápis dětí do mateřské školy
Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace
4/3/2021
Svolání zasedání zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
3/29/2021
Sbírka zákonů – částka 57
Ministerstvo vnitra
3/29/2021
Nabídka zaměstnání
Obec Křetín
3/23/2021
Výzva-nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
3/23/2021
Mimořádné opatření s účinností od 28.3.2021
Ministerstvo zdravotnictví
3/23/2021
Mimořádné opatření testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
Ministerstvo zdravotnictví
3/23/2021
Změna mimořádného opatření s platností od 24.3.2021
Ministerstvo zdravotnictví
3/23/2021
Sbírka zákonů – částka 54
Ministerstvo vnitra
3/23/2021
Charita pomáhá
Oblastní charita Blansko
3/19/2021
Sbírka zákonů – částka 51
Ministerstvo vnitra
3/16/2021
Určení škol a školských zařízení k péči o děti od 2 do 10 let
Usnesení vlády České republiky
3/16/2021
Sbírka zákonů – částka 50
Ministerstvo vnitra
3/10/2021
Rozpočtové opatření 1/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
3/4/2021
Svolání zasedání 1/2021
Obecní úřad Horní Poříčí
3/4/2021
Záměr prodeje pozemku p.č.38/8 v k.ú. Horní Poříčí
Obecní úřad Horní Poříčí
3/4/2021
Záměr prodeje pozemku p.č.38/9 v k.ú. Horní Poříčí
Obecní úřad Horní Poříčí
3/1/2021
Otázky a odpovědi
Ministerstvo vnitra
3/1/2021
Sbírka zákonů – částka 39
Ministerstvo vnitra
3/1/2021
Sbírka zákonů – částka 38
Ministerstvo vnitra
3/1/2021
Sbírka zákonů – částka 40
Ministerstvo vnitra
2/23/2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
2/17/2021
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Český statistický úřad
2/16/2021
Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče
Hejtman JMK
2/16/2021
Sbírka zákonů – částka 29
Ministerstvo vnitra
2/15/2021
Sbírka zákonů – částka 28
Ministerstvo vnitra
2/9/2021
Sbírka zákonů – částka 22
Ministerstvo vnitra
2/5/2021
Revize kotlů, revize, kontroly a čištění komínů
Topenářský servis s.r.o.
2/4/2021
Nabídka obědů
Kalasová stravování
2/4/2021
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
Finanční úřad pro JMK
2/4/2021
Ombudsman dětem
Ombudsman Stanislav Křeček Údolní 39, Brno
1/29/2021
Sbírka zákonů – částka 16
Ministerstvo vnitra
1/27/2021
V obci Sulíkov byl nalezen pes
Obecní úřad Horní Poříčí
1/27/2021
Mimořádná veterinární opatření
Státní veterinární správa
1/26/2021
Den otevřených dveří 13.2.2021
Masarykova střední škola Letovice
1/22/2021
Sbírka zákonů – částka 11
Ministerstvo vnitra
1/20/2021
Rozpočtové opatření č. 10/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
1/19/2021
Sbírka zákonů – částka 9
Ministerstvo vnitra
1/12/2021
Sbírka zákonů – částka 7
Ministerstvo vnitra
1/8/2021
Oznámení o vyvěšení dokumentů
Mikroregion Letovicko
1/6/2021
Ochranné opatření-Omezení překročení státní hranice
Ministerstvo zdravotnictví
1/6/2021
Žádost o pomoc při pátrání
Policie České republiky
1/6/2021
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
Hejtman JMK
1/6/2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
DSO Technické služby Malá Haná
1/4/2021
Tříkrálová sbírka 2021
Charita Blansko
12/22/2020
Sbírka zákonů – částka 237
Ministerstvo vnitra
12/22/2020
Ochranné opatření – Omezení překročení státní hranice
Ministerstvo zdravotnictví
12/22/2020
Ochranné opatření – Zákaz letů z Velké Británie a Severního Irska
Ministerstvo zdravotnictví
12/21/2020
Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 2021
Obecní úřad Horní Poříčí
12/18/2020
Nechoďte-volejte-podejte
Finanční úřad
12/17/2020
Sbírka zákonů – částka 231
Ministerstvo vnitra
12/15/2020
Sbírka zákonů – částka 220
Ministerstvo vnitra
12/10/2020
Svolání 11. zasedání zastupitelstva+ Program zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
12/10/2020
Sbírka zákonů – částka 215
Ministerstvo vnitra
12/8/2020
Sbírka zákonů – částka 210
Ministerstvo vnitra
12/4/2020
Provoz finančního úřadu koncem roku
Finanční úřad
12/4/2020
Desatero pro návštěvy v sociálních službách
MPSV
12/4/2020
Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb
MPSV
12/3/2020
Rozpočtové opatření č.9/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
12/1/2020
Mimořádné opatření – překročení státní hranice
Ministerstvo zdravotnictví
12/1/2020
Pozvánka na schůzi DSO TS Malá Haná
DSO TS Malá Haná
12/1/2020
Sbírka zákonů – částka 204
Ministerstvo vnitra
12/1/2020
Mimořádné opatření – ochranné prostředky
Ministerstvo zdravotnictví
12/1/2020
Mimořádné opatření – poskytovatelé sociálních služeb
Ministerstvo zdravotnictví
11/27/2020
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
11/27/2020
Návrh rozpočtu obce Horní Poříčí na rok 2021
Obecní úřad Horní Poříčí
11/25/2020
Návrh střednědobého výhledu DSO Technické služby Malá Haná na rok 2021-2024
DSO Technické sužby Malá Haná
11/25/2020
Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná na rok 2021
DSO Technické sužby Malá Haná
11/25/2020
Zvýšení ceny vodného
Obecní úřad Horní Poříčí
11/24/2020
Sbírka zákonů – částka 197
Ministerstvo vnitra
11/20/2020
Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu Letovicko na rok 2022-2023
Mikroregion Letovicko
11/20/2020
Návrh rozpočtu Mikroregionu Letovicko na rok 2021
Mikroregion Letovicko
11/18/2020
Sbírka zákonů – částka 190
Ministerstvo vnitra
11/18/2020
Omezení sociálních kontaktů
Ministerstvo zdravotnictví
11/12/2020
Svolání 10. zasedání zastupitelstva+ Program zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
11/11/2020
Rozpočtové opatření č.8/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
11/11/2020
Covid vs. chřipka
Státní zdravotní ústav
11/5/2020
Omezení překročení státní hranice
Ministerstvo zdravotnictví
11/3/2020
Sbírka zákonů – částka 182
Ministerstvo vnitra
11/2/2020
Sbírka zákonů – částka 180
Ministerstvo vnitra
10/29/2020
Doporučený postup pro COVID-19 pozitivní
Hejtman JMK
10/27/2020
Sbírka zákonů – částka 176
Ministerstvo vnitra
10/27/2020
Dětský lékař v Olešnici na Moravě
MUDr. Kateřina Bednaříková
10/26/2020
Sbírka zákonů – částka 174
Ministerstvo vnitra
10/26/2020
Upozornění pro občany
Obecní úřad Horní Poříčí
10/26/2020
Usnesení vlády ČR – poskytovatelé zdravotních služeb
Vláda ČR
10/22/2020
Usnesení vlády ČR-orgány veřejné moci
Vláda ČR
10/22/2020
Usnesení vlády ČR-omezení obchodu a služeb
Vláda ČR
10/22/2020
Usnesení vlády ČR-pohyb osob
Vláda ČR
10/20/2020
Sbírka zákonů – částka 169
Ministerstvo vnitra
10/20/2020
Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Ministerstvo zdravotnictví
10/20/2020
Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům zdravotních služeb
Ministerstvo zdravotnictví
10/20/2020
Mimořádné opatření – záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu
Ministerstvo zdravotnictví
10/19/2020
Sbírka zákonů – částka 168
Ministerstvo vnitra
10/15/2020
Svolání zasedání 9/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
10/13/2020
Sbírka zákonů – částka 166
Ministerstvo vnitra
10/13/2020
Rozpočtové opatření 7/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
10/13/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
10/9/2020
Informace Generálního finančního ředitelství k posečkání úhrady daně
Finanční úřad
10/9/2020
Vzor žádosti o posečkání
Finanční úřad
10/6/2020
Mimořádné opatření – seznam zemí s nízkým rizikem nákazy
Ministerstvo zdravotnictví
10/6/2020
Mimořádné opatření – ochrana státní hranice
Ministerstvo zdravotnictví
10/6/2020
Svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad Horní Poříčí
10/6/2020
Mimořádné opatření – omezení stravovacích, ubytovacích a jiných služeb
Ministerstvo zdravotnictví
10/6/2020
Mimořádné opatření – poskytování sociálních služeb
Ministerstvo zdravotnictví
10/3/2020
Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva JMK v obci Horní Poříčí
Obecní úřad Horní Poříčí
10/1/2020
Nařízení mimořádného opatření
Krajská hygienická stanice
10/1/2020
Sbírka zákonů 392/2020
Ministerstvo vnitra
9/30/2020
Rozhodnutí
MÚ Letovice
9/24/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
9/24/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
9/23/2020
Svolání zasedání 8/2020 + Program
Obecní úřad Horní Poříčí
9/23/2020
Mimořádné opatření
Krajská hygienická stanice
9/23/2020
Mimořádné opatření
Krajská hygienická stanice
9/23/2020
Mimořádné opatření
Krajská hygienická stanice
9/22/2020
Beseda na téma Aktuální stav přípravy S(D)43 a odstranění závad na I/43
Ing. Jaromíra Vítková senátorka
9/18/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
9/18/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
9/17/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
9/17/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
9/17/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
9/17/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
9/15/2020
Oznámení o době a místě konání voleb ve volebním okrsku Horní Poříčí
Obecní úřad Horní Poříčí
9/14/2020
Ztratil se pes
Psí detektiv
9/10/2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví
9/3/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
8/31/2020
Roušky v ČR od 1. září 2020
Ministerstvo zdravotnictví
8/31/2020
Změna hodin pro veřejnost na poště ve Křetíně
Česká pošta
8/31/2020
Výkup jablek
Mladecký dvůr, s.r.o. Drnovice
8/31/2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
E-ON
8/31/2020
E-ON – přerušení dodávky el.en. – seznam čísel popisných
E-ON
8/21/2020
Oznámení
MÚ Letovice Odbor výstavby a životního prostředí
8/20/2020
Mimořádné opatření – zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest
Ministerstvo zdravotnictví
8/20/2020
Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických lůžkových zařízení a zařízení sociálních služeb
Ministerstvo zdravotnictví
8/20/2020
Mimořádné opatření – omezení hromadných akcí
Ministerstvo zdravotnictví
8/20/2020
Jmenování zapisovatele pro Volby do zastupitelstev krajů
Obecní úřad Horní Poříčí
8/18/2020
Výzva vlastníkům nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
8/18/2020
Zájezd na divadelní představení
Ženy z Horního Poříčí
8/17/2020
Svolání zasedání 7/2020 + Program
Obecní úřad Horní Poříčí
8/13/2020
Dětský den na výletišti
Obecní úřad Horní Poříčí
8/10/2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Obecní úřad Horní Poříčí
8/3/2020
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva kraje
Obecní úřad Horní Poříčí
8/3/2020
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství
8/3/2020
Příloha OOP
Ministerstvo zemědělství
8/3/2020
Zákaz návštěv
Nemocnice Boskovice
7/24/2020
Rozpočtové opatření 5/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
7/24/2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od 27.7.2020 do odvolání
Ministerstvo zdravotnictví
7/24/2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od 25. do 26.7.2020
Ministerstvo zdravotnictví
7/15/2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření
TS Malá Haná
7/8/2020
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MÚ Boskovice, Odbor dopravy
7/8/2020
OOP – mapa
MÚ Boskovice, Odbor dopravy
7/8/2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů
Mikroregion Letovicko
7/8/2020
Rozpočtové opatření č.4/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
6/29/2020
Oznámení o přerušení dodávky el.en.
E-ON
6/29/2020
Příloha Oznámení o přerušení – seznam
E-ON
6/18/2020
Svolání zasedání 6/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
6/17/2020
Společné jednání o návrhu územního plánu Horní Poříčí
MÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
6/15/2020
Veřejná vyhláška – Doručení návrhu územního plánu Horní Poříčí
MÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
6/12/2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Obecní úřad Horní Poříčí
6/12/2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Obecní úřad Horní Poříčí
6/12/2020
FIN 2-12M 12/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
6/12/2020
Rozvaha 12/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
6/12/2020
Výkaz zisku a ztráty 12/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
6/12/2020
Příloha 12/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
6/12/2020
Stanovisko k cenové politice v provozování vodovodu
Ing. Pavel Buchta – Odborný zástupce provozovatele vodovodu
6/12/2020
Zahájení společného řízení o změně stavby před dokončením
MÚ Letovice OVŽP
6/5/2020
Opatření obecné povahy
Vláda České republiky
6/5/2020
Svolání zasedání 5/2020, program zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
6/4/2020
Rozpočtové opatření 3/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
5/27/2020
Příměstský tábor
Rodinné centrum Motýlek Velké Opatovice
5/26/2020
Opatření obecné povahy
Vláda České republiky
5/25/2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření TS Malá Haná 2019
TS Malá Haná
5/25/2020
Návrh závěrečného účtu TS Malá Haná 2019
TS Malá Haná
5/19/2020
Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
5/15/2020
Veřejná vyhláška-Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Krajský úřad JMK
5/14/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 90
Ministersto vnitra
5/14/2020
Bezplatná podpora lidem procházeícím psychickou krizí
MAS Boskovicko+
5/13/2020
Příloha č.1 k návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
5/13/2020
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
5/12/2020
Ztratila se fena
Psí detektiv
5/12/2020
Svolání zasedání 4/2020, program zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
5/12/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 87
Ministersto vnitra
5/11/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 84
Ministersto vnitra
5/11/2020
Veřejná vyhláška – Aktualizace č.1 ZÚR JMK
Krajský úřad JMK
5/11/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 86
Ministersto vnitra
5/11/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 85
Ministersto vnitra
5/11/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 83
Ministersto vnitra
5/5/2020
Opatření obecné povahy
Vláda České republiky
5/5/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 82
Ministersto vnitra
5/2/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 81
Ministersto vnitra
5/2/2020
Sběr železného šrotu
Hasiči Horní Poříčí
5/2/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 80
Ministersto vnitra
4/30/2020
Opatření obecné povahy č. 1/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
4/29/2020
Svolání zasedání 3/2020, program zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
4/28/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 74
Ministersto vnitra
4/28/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 76
Ministersto vnitra
4/28/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 75
Ministersto vnitra
4/28/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 73
Ministersto vnitra
4/27/2020
Opatření obecné povahy, příloha usnesení vlády ze dne 23.4.2020
Ministersto vnitra
4/27/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 72
Ministersto vnitra
4/24/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 70
Ministersto vnitra
4/22/2020
Svolání zasedání zastupitelstva, Program zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
4/22/2020
Veřejná vyhláška
Finanční úřad
4/21/2020
Informace centra Anabell
Centrum Anabell
4/20/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 65
Ministersto vnitra
4/20/2020
Mimořádné opatření – chytrá karanténa
Ministerstvo zdravotnictví
4/20/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 66
Ministersto vnitra
4/16/2020
Zápis dětí do Mateřské školy
Mateřská škola Prostřední Poříčí
4/15/2020
Obnovení úředních hodin Obecního úřadu a pokladny Obecního úřadu od 20.4.2020
Obecní úřad Horní Poříčí
4/15/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 62
Ministersto vnitra
4/14/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 57
Ministersto vnitra
4/14/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 59
Ministersto vnitra
4/14/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 58
Ministersto vnitra
4/8/2020
Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro JMK
4/7/2020
Mimořádné opatření 1 – příloha nařízení vlády ze dne 6.4.2020
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2020
Mimořádné opatření 5 – příloha nařízení vlády ze dne 6.4.2020
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2020
Mimořádné opatření 4 – příloha nařízení vlády ze dne 6.4.2020
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2020
Mimořádné opatření 3 – příloha nařízení vlády ze dne 6.4.2020
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2020
Mimořádné opatření 2 – příloha nařízení vlády ze dne 6.4.2020
Ministerstvo zdravotnictví
4/7/2020
Návrh rozpočtu Mikroregionu Letovicko – opravený
Mikroregion Letovicko
4/7/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 56
Ministerstvo vnitra
4/6/2020
Příloha č.1 k OOP
Ministerstvo zemědělství
4/6/2020
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství
4/2/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 54
Ministersto vnitra
4/2/2020
Opatření obecné povahy
Vláda České republiky
4/1/2020
Rozpočtové opatření 2/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
3/31/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 51
Ministersto vnitra
3/31/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 52
Ministersto vnitra
3/30/2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
3/27/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 47
Ministersto vnitra
3/27/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 48
Ministersto vnitra
3/26/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 46
Ministersto vnitra
3/25/2020
Informace Charity Blansko
Charita Blansko
3/24/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 45
Ministerstvo vnitra
3/23/2020
COVID-19 základní informace a doporučení Jihomoravského kraje pro občany
JMK
3/20/2020
Mimořádné opatření – přítomnost osob v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
Ministerstvo zdravotnictví
3/19/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 41
Ministerstvo vnitra
3/19/2020
Informace České pošty
Česká pošta
3/19/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 42
Ministerstvo vnitra
3/18/2020
Nabídka nákupů potravin a léků
Obecní úřad Horní Poříčí
3/17/2020
Informace obecního úřadu
Obecní úřad Horní Poříčí
3/17/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 40
Ministerstvo vnitra
3/17/2020
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
Hejtman JMK
3/16/2020
Ukončení vysílání DVB-T-Termíny odloženy, o nových se jedná!!!
Česká televize
3/16/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 37
Ministerstvo vnitra
3/15/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 35
Ministerstvo vnitra
3/15/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 34
Ministerstvo vnitra
3/14/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 33
Ministerstvo vnitra
3/13/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 31
Ministerstvo vnitra
3/13/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 32
Ministerstvo vnitra
3/13/2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 30
Ministerstvo vnitra
3/10/2020
Mimořádné opatření – zákaz konání akcí
Ministerstvo zdravotnictví
3/10/2020
Mimořádné opatření -lékaři
Ministerstvo zdravotnictví
3/10/2020
Mimořádné opatření – karanténa po návratu z Itálie
Ministerstvo zdravotnictví
3/10/2020
Mimořádné opatření – uzavření škol
Ministerstvo zdravotnictví
3/10/2020
Mimořádné opatření – zákaz návštěv
Ministerstvo zdravotnictví
3/4/2020
Sběr použitého kuchyňského oleje
Obecní úřad Horní Poříčí
2/28/2020
Záměr prodeje části pozemku p.č.38/7
Obecní úřad Horní Poříčí
2/26/2020
Výzva vlastníkům nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2/26/2020
Rozpočtové opatření 1/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
2/21/2020
Svolání zasedání zastupitelstva 1/2020
Obecní úřad Horní Poříčí
2/21/2020
Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
2/18/2020
Informace Finančního úřadu o vyběru přiznání k dani z příjmů
2/17/2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko
Mikroregion Letovicko, OÚ
1/16/2020
Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu zastavěného území Horní Poříčí
MÚ Boskovice
1/7/2020
Záměr prodeje části pozemku p.č.52/1
Obecní úřad Horní Poříčí
12/27/2019
Rozpočtové opatření č. 14/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
12/27/2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecní úřad Horní Poříčí
12/18/2019
Program mimořádného zasedání 27.12.2019
Obecní úřad Horní Poříčí
12/18/2019
Svolání mimořádného zasedání 27.12.2019
Obecní úřad Horní Poříčí
12/16/2019
Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 2020
Obecní úřad Horní Poříčí
12/10/2019
Příloha opatření obecné povahy č.1
Obecní úřad Horní Poříčí
12/10/2019
Opatření obecné povahy
Obecní úřad Horní Poříčí
12/10/2019
Rozpočtové opatření č.13/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
12/9/2019
Svolání 12. zasedání obecního zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
12/9/2019
Program 12.zasedání obecního zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
11/29/2019
Program mimořádného zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
11/29/2019
Svolání mimořádného zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
11/27/2019
Pozvánka na Vánoční jarmark ve Křetíně
OÚ Křetín
11/25/2019
Návrh rozpočtu DSO Malá Haná na rok 2020
DSO Malá Haná
11/25/2019
Obec Horní Poříčí přijme uklízečku
Obecní úřad Horní Poříčí
11/25/2019
Návrh střednědobého výhledu DSO Malá Haná
DSO Malá Haná
11/25/2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Malá Haná
DSO Malá Haná
11/22/2019
Svolání zasedání
Obecní úřad Horní Poříčí
11/22/2019
Program 11. zasedání zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
11/12/2019
Pozvánka na valnou hromadu
Mikroregion Letovicko
11/12/2019
Návrh rozpočtu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
11/12/2019
Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu Letovicko
Mikroregion Letovicko
11/12/2019
Rozpočtové opatření č. 12/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
11/1/2019
Program mimořádného zasedání obecního zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
11/1/2019
Starosta obce svolává mimořádné zasedání obecního zastupitelstva
Obecní úřad Horní Poříčí
10/25/2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Malá Haná
Obecní úřad Horní Poříčí
10/23/2019
Rozpočtové opatření 11/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
10/15/2019
E.ON – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Obecní úřad Horní Poříčí
10/4/2019
Rozpočtové opatření 10/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
9/30/2019
Záměr prodeje pozemku
Obecní úřad Horní Poříčí
9/30/2019
Záměr prodeje pozemku
Obecní úřad Horní Poříčí
9/23/2019
Veřejná vyhláška – návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj
Krajský úřad JMK Odb. ÚP
9/18/2019
Program 9. zasedání obecního zastupitelstva 27.9.2019
Obecní úřad Horní Poříčí
9/6/2019
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.
Obecní úřad Horní Poříčí
8/23/2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
8/22/2019
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva 30.8.2019
Obecní úřad Horní Poříčí
8/19/2019
Jmenování členů komise pro výběrové řízení
Obecní úřad Horní Poříčí
8/14/2019
Výzva vlastníkům pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
8/12/2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 17/1
Obecní úřad Horní Poříčí
8/12/2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 111/2
Obecní úřad Horní Poříčí
8/12/2019
Rozpočtové opatření 8/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
7/10/2019
Rozpočtové opatření 7/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
6/19/2019
Výběrové řízení na funkci odborného zástupce provozovatele vodovodu
Obecní úřad Horní Poříčí
6/18/2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Letovicko
Mikroregion
6/6/2019
Rozpočtové opatření 6/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
5/30/2019
MŽP . veřejná vyhláška postup pro usmrcování kormoránů
MŽP
5/29/2019
Rozpočtové opatření 5/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
5/23/2019
Územní rozhodnutí kabel. vedení NN
MÚ Letovice
5/10/2019
Návrh závěrečného účtu obce Horní Poříčí za r.2018
Obecní úřad Horní Poříčí
5/10/2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
FÚ JMK
5/7/2019
Rozpočtové opatření 4/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
5/2/2019
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu za r.2018
Mikroregion
5/2/2019
Příloha závěrečného účtu Mikroregionu za r.2018
Mikroregion
3/20/2019
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.
Obecní úřad Horní Poříčí
3/19/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MÚ Boskovice
3/8/2019
Rozpočtové opatření 3/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
3/4/2019
Rozpočtové opatření 2/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
1/30/2019
Rozpočtové opatření 1/2019
Obecní úřad Horní Poříčí
8/21/2018
Výzva MAS pro začínající podnikatele
MAS
5/25/2018
Informace o pověřenci a ochraně osobních ůdajů
Obecní úřad Horní Poříčí
Horní Poříčí 77
679 62 Horní Poříčí
Úřední hodiny
Středa 16 až 17
Telefon: 516 470 741
O obci
Obecní úřad
Užitečné odkazy
Obecní rozhlas
Pokud chcete vědět o každém hlášení, i když zrovna nejste doma, můžete se přihlásit k odběru na e-mail nebo SMS.
Přihlásit