O obci

Poloha obce

Obec Horní Poříčí se nachází v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Pověřeným úřadem, na nějž přešla část pravomocí bývalého okresu je Městský úřad města Letovic. Příslušná pošta se nachází ve Křetíně, vzdáleném cca 4 km. Dopravní spojení je zajištěno autobusovými linkami směrem do Poličky, Svitav, Brna, Boskovic a Letovic, kde je návaznost na vlakové spoje směr Brno a Česká Třebová.

Rozloha obce

Katastrální území obce sousedí s katastrálním územím Bohuňov, Veselka, Prostřední Poříčí a Študlov a má prakticky od dob zřízení stabilního katastru rozlohu 506 ha.

  • 280 trvalých obyvatel
  • 506ha rozloha katastrálního území
  • 85 trvale obydlených chalup
  • 26 víkendových chalup<br>

Přírodní poměry

Nachází se v údolí říčky Křetínky, na jejímž pravém břehu je podloží tvořeno šedou prahorní rulou tvořenou zrnky křemene a živců se slídovými lupínky místy s magnetitovým prachem, na západním okraji katastru se shluky hadce. Svahy na levém břehu jsou tvořeny druhohorními křídovými vrstvami, těženými dříve v několika opukových lomech. Vzhledem k poměrně mělkému zářezu koryta Křetínky v obci a okolí dochází k občasným povodním. Povrch území je pokryt pastvinami, ornou půdou a také, převážně jehličnatým, lesem. Ze zvěře se v okolí obce vyskytuje převážně srnčí a daňčí vysoká, dále divoká prasata a poměrně málo drobné zvěře.

Vzhled obce

Pohled na celou obec
Pohled na celou obec

Ke konci roku 2007 bylo v obci 135 čísel popisných ale ve skutečnosti je trvale obydlených domů 85, domů využívaných k rekreaci 26, 15 domů neobydlených a 9 čísel nepřidělených. Dominantu obce stále tvoří budova školy. Vzhled obce velmi získal v roce 2002 výstavbou nového silničního mostu přes Křetínku a úpravou silnice procházející obcí. Obec Horní Poříčí je součástí Mikroregionu Letovicko.

Horní Poříčí 77
679 62 Horní Poříčí
Úřední hodiny
Středa 16 až 17
Telefon: 516 470 741
O obci
Obecní úřad
Užitečné odkazy
Obecní rozhlas
Pokud chcete vědět o každém hlášení, i když zrovna nejste doma, můžete se přihlásit k odběru na e-mail nebo SMS.
Přihlásit