DokumentVydalVyvěšeno
Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu zastavěného území Horní PoříčíMěstský úřad Boskovice16.1.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č.52/17.1.2020
Rozpočtové opatření č. 14/201927.12.2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů27.12.2019
Svolání mimořádného zasedání 27.12.201918.12.2019
Program mimořádného zasedání 27.12.201918.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Horní Poříčí č. 1/2019 o místním poplatku ze psů16.12.2019
Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 202016.12.2019
Opatření obecné povahy10.12.2019
Příloha opatření obecné povahy č.110.12.2019
Rozpočtové opatření č.13/201910.12.2019
Svolání 12. zasedání obecního zastupitelstva9.12.2019
Program 12.zasedání obecního zastupitelstva9.12.2019
Svolání mimořádného zasedání29.11.2019
Program mimořádného zasedání29.11.2019
Pozvánka na Vánoční jarmark ve KřetíněOÚ Křetín27.11.2019
Obec Horní Poříčí přijme uklízečku25.11.2019
Návrh střednědobého výhledu DSO Malá HanáDSO Malá Haná25.11.2019
Návrh rozpočtu DSO Malá Haná na rok 2020DSO Malá Haná25.11.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Malá HanáDSO Malá Haná25.11.2019
Svolání zasedání22.11.2019
Program 11. zasedání zastupitelstva22.11.2019
Pozvánka na valnou hromaduMikroregion Letovicko12.11.2019
Návrh rozpočtu Mikroregionu LetovickoMikroregion Letovicko12.11.2019
Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu LetovickoMikroregion Letovicko12.11.2019
Rozpočtové opatření č. 12/201912.11.2019
Starosta obce svolává mimořádné zasedání obecního zastupitelstva1.11.2019
Program mimořádného zasedání obecního zastupitelstva1.11.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Malá Haná25.10.2019
Rozpočtové opatření 11/201923.10.2019
E.ON – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků15.10.2019
Rozpočtové opatření 10/20194.10.2019
Záměr prodeje pozemku30.9.2019
Záměr prodeje pozemku30.9.2019
Veřejná vyhláška – návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvojKrajský úřad Jihomoravského kraje Odb. ÚP; OÚ23.9.2019; 24.9.2019
Program 9. zasedání obecního zastupitelstva 27.9.201918.9.2019
Rozpočtové opatření č. 9/201923.8.2019
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva 30.8.201922.8.2019
Jmenování členů komise pro výběrové řízení19.8.2019
Výzva vlastníkům pozemků; Seznam vlastníkůÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; OÚ14.8.2019; 15.8.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 17/112.8.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 111/212.8.2019
Rozpočtové opatření 8/201912.8.2019
Rozpočtové opatření 7/201910.7.2019
Výběrové řízení na funkci odborného zástupce provozovatele vodovodu19.6.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu LetovickoMikroregion; OÚ18.6.2019
Rozpočtové opatření 6/20196.6.2019
MŽP . veřejná vyhláška postup pro usmrcování kormoránůMŽP; OÚ30.5.2019; 29.5.2019
Rozpočtové opatření 5/201929.5.2019
Územní rozhodnutí kabel. vedení NNMÚ Letovice; OÚ23.5.2019; 17.5.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018FÚ JMK; OÚ10.5.2019; 4.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Horní Poříčí za r.2018; Příloha 1 – rozvaha; Příloha 2 – výkaz zisků a ztrát; Příloha 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu; Příloha 4 – členění položek10.5.2019
Rozpočtové opatření 4/20197.5.2019
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu za r.2018Mikroregion; OÚ2.5.2019
Příloha závěrečného účtu Mikroregionu za r.2018Mikroregion; OÚ2.5.2019; 15.4.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; Opatření-situaceMÚ Boskovice; OÚ19.3.2019; 18.3.2019
Rozpočtové opatření 3/20198.3.2019
Rozpočtové opatření 2/20194.3.2019
Rozpočtové opatření 1/201930.1.2019
Výzva MAS pro začínající podnikateleMAS; OÚ21.8.2018; 20.8.2018
Informace o pověřenci a ochraně osobních ůdajů25.5.2018