DokumentVydalVyvěšeno
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 48Ministersto vnitra27.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 47Ministersto vnitra27.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 46Ministersto vnitra26.3.2020
Informace Charity BlanskoCharita Blansko25.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 45Ministerstvo vnitra24.3.2020
COVID-19 základní informace a doporučení Jihomoravského kraje pro občanyJihomoravský kraj23.3.2020
Mimořádné opatření – přítomnost osob v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zbožíMinisterstvo zdravotnictví20.3.2020
Informace České poštyČeská pošta19.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 42Ministerstvo vnitra19.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 41Ministerstvo vnitra19.3.2020
Nabídka nákupů potravin a léků18.3.2020
Informace obecního úřadu17.3.2020
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravyHejtman Jihomoravského kraje17.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 40Ministerstvo vnitra17.3.2020
Ukončení vysílání DVB-T-Termíny odloženy, o nových se jedná!!!Česká televize16.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 37Ministerstvo vnitra16.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 35Ministerstvo vnitra15.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 34Ministerstvo vnitra15.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 33Ministerstvo vnitra14.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 32Ministerstvo vnitra13.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 31Ministerstvo vnitra13.3.2020
Usnesení vlády, Sbírka zákonů, částka 30Ministerstvo vnitra13.3.2020
Mimořádné opatření -lékařiMinisterstvo zdravotnictví10.3.2020
Mimořádné opatření – karanténa po návratu z ItálieMinisterstvo zdravotnictví10.3.2020
Mimořádné opatření – uzavření školMinisterstvo zdravotnictví10.3.2020
Mimořádné opatření – zákaz konání akcíMinisterstvo zdravotnictví10.3.2020
Mimořádné opatření – zákaz návštěvMinisterstvo zdravotnictví10.3.2020
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině 2020MVDr. Luděk Voráč4.3.2020
Sběr použitého kuchyňského oleje4.3.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č.38/728.2.2020
Výzva vlastníkům nemovitostíÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových26.2.2020
Rozpočtové opatření 1/202026.2.2020
Svolání zasedání zastupitelstva 1/202021.2.2020
Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu LetovickoMikroregion Letovicko21.2.2020
Informace Finančního úřadu o vyběru přiznání k dani z příjmů18.2.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí Mikroregion LetovickoMikroregion Letovicko,
17.2.2020
Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu zastavěného území Horní PoříčíMěstský úřad Boskovice16.1.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č.52/17.1.2020
Rozpočtové opatření č. 14/201927.12.2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů27.12.2019
Svolání mimořádného zasedání 27.12.201918.12.2019
Program mimořádného zasedání 27.12.201918.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Horní Poříčí č. 1/2019 o místním poplatku ze psů16.12.2019
Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 202016.12.2019
Opatření obecné povahy10.12.2019
Příloha opatření obecné povahy č.110.12.2019
Rozpočtové opatření č.13/201910.12.2019
Svolání 12. zasedání obecního zastupitelstva9.12.2019
Program 12.zasedání obecního zastupitelstva9.12.2019
Svolání mimořádného zasedání29.11.2019
Program mimořádného zasedání29.11.2019
Pozvánka na Vánoční jarmark ve KřetíněOÚ Křetín27.11.2019
Obec Horní Poříčí přijme uklízečku25.11.2019
Návrh střednědobého výhledu DSO Malá HanáDSO Malá Haná25.11.2019
Návrh rozpočtu DSO Malá Haná na rok 2020DSO Malá Haná25.11.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Malá HanáDSO Malá Haná25.11.2019
Svolání zasedání22.11.2019
Program 11. zasedání zastupitelstva22.11.2019
Pozvánka na valnou hromaduMikroregion Letovicko12.11.2019
Návrh rozpočtu Mikroregionu LetovickoMikroregion Letovicko12.11.2019
Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu LetovickoMikroregion Letovicko12.11.2019
Rozpočtové opatření č. 12/201912.11.2019
Starosta obce svolává mimořádné zasedání obecního zastupitelstva1.11.2019
Program mimořádného zasedání obecního zastupitelstva1.11.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Malá Haná25.10.2019
Rozpočtové opatření 11/201923.10.2019
E.ON – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků15.10.2019
Rozpočtové opatření 10/20194.10.2019
Záměr prodeje pozemku30.9.2019
Záměr prodeje pozemku30.9.2019
Veřejná vyhláška – návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvojKrajský úřad Jihomoravského kraje Odb. ÚP; OÚ23.9.2019; 24.9.2019
Program 9. zasedání obecního zastupitelstva 27.9.201918.9.2019
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.6.9.2019
Rozpočtové opatření č. 9/201923.8.2019
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva 30.8.201922.8.2019
Jmenování členů komise pro výběrové řízení19.8.2019
Výzva vlastníkům pozemků; Seznam vlastníkůÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; OÚ14.8.2019; 15.8.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 17/112.8.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 111/212.8.2019
Rozpočtové opatření 8/201912.8.2019
Rozpočtové opatření 7/201910.7.2019
Výběrové řízení na funkci odborného zástupce provozovatele vodovodu19.6.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu LetovickoMikroregion; OÚ18.6.2019
Rozpočtové opatření 6/20196.6.2019
MŽP . veřejná vyhláška postup pro usmrcování kormoránůMŽP; OÚ30.5.2019; 29.5.2019
Rozpočtové opatření 5/201929.5.2019
Územní rozhodnutí kabel. vedení NNMÚ Letovice; OÚ23.5.2019; 17.5.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018FÚ JMK; OÚ10.5.2019; 4.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Horní Poříčí za r.2018; Příloha 1 – rozvaha; Příloha 2 – výkaz zisků a ztrát; Příloha 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu; Příloha 4 – členění položek10.5.2019
Rozpočtové opatření 4/20197.5.2019
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu za r.2018Mikroregion; OÚ2.5.2019
Příloha závěrečného účtu Mikroregionu za r.2018Mikroregion; OÚ2.5.2019; 15.4.2019
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.; 20.3.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; Opatření-situaceMÚ Boskovice; OÚ19.3.2019; 18.3.2019
Rozpočtové opatření 3/20198.3.2019
Rozpočtové opatření 2/20194.3.2019
Rozpočtové opatření 1/201930.1.2019
Výzva MAS pro začínající podnikateleMAS; OÚ21.8.2018; 20.8.2018
Informace o pověřenci a ochraně osobních ůdajů25.5.2018