Pozor!!! Změna výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s platnosti od 1.1.2021. Poplatek bude nově ve výši 550,-Kč/ obyvatele nebo objekt určený k rodinné rekreaci. Více viz OZV.