Poplatek za odvoz a ukládání domovního odpadu a poplatek za psa na rok 2021 je možno platit převodem na účet obce 11423631/0100. V tom případě uvádějte číslo popisné jako variabilní symbol platby. Splatnost poplatku je do 30.4.2021.