Poplatek za odvoz a ukládání domovního odpadu a poplatek za psa na rok 2020 je možno platit v úředních hodinách na pokladně obecního úřadu, nebo převodem na účet obce 11423631/0100. V tom případě uvádějte číslo popisné jako variabilní symbol platby. Splatnost poplatku je do 30.4.2020.