Na stanovišti sběrných nádob u provozovny Dispechemu je nově umístěna nádoba na použitý kuchyňský olej. Do sběrné nádoby: PATŘÍ: – přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.